Khách hàng có quyền kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán

Chúng tôi sẽ nhận đổi trả nếu phát sinh lỗi phát sinh do sản phẩm khi quý khách kiểm tra

Sau khi đã thanh toán và nhận hàng, quý khách sẽ không được đổi trả dưới mọi hình thức